جزوه نظریه اعداد استاد شهریاری

جزوه نظریه اعداد استاد شهریاری

جزوه نظریه اعداد استاد شهریاری

جزوه درسی نظریه اعداد دکتر محمد شهریاری استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر (دانشگاه تبریز) را در 94 صفحه pdfتهیه شده است

این جزوه به صورت تایپ شده در هفت فصل در اختیار شماست:

  • فصل اول: تقسیم پذیری
  • فصل دوم: اعداد اول
  • فصل سوم: هم نهشتی
  • فصل چهارم: توابع حسابی
  • فصل پنجم: تقابل درجه دوم
  • فصل ششم: ریشه های اولیه
  • فصل هفتم: آزمون های اول بودن

اینجا هم مشاهده کنید